SIGAS | Politika zasebnosti podjetja Sigas


POLITIKA ZASEBNOSTI PODJETJA Sigas d.o.o.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine ter naročnikov na e-novice obdeluje:

Sigas d.o.o.
Krmelj 24c, 8296 Krmelj
E-mail naslov: info@sigas.si
(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

2. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje pošlje preko obrazca za naročanje na enovice, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke naročnikov varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Soglasje obiskovalcev spletna strani k prejemanju e-novic

Uporabniki spletnega mesta Sigas.si imajo na voljo možnost naročila na e-novice. Soglasje naročnika za obveščanje z e-novicami v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v postopku registracije obkljuka polje za naročanje na e-novice in potrdi svoj elektronski naslov.

4. Soglasje obiskovalcev strani podjetja Sigas k prejemanju e-novic

Upravljavec osebnih podatkov ponuja obiskovalcem strani podjetja Sigas možnost prijave na e-novice z enakim obsegom soglasja tudi v pisni obliki, pri čemer posameznik soglasje podpiše z lastnoročnim podpisom in posreduje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, naslov, pošta in kraj, GSM številka in elektronski naslov. Upravljavec pisna soglasja hrani kot dokazilo o podanem soglasju vse do poteka namena, za katerega so bila soglasja zbrana.

5. Odjava naročnikov

Uporabnik, kupec ali naročnik na e-novice: Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

6. Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

Sigas d.o.o. obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:

  • obveščanje o prihajajočih dogodkih, akcijski ponudbi, novicah, nagradnih igrah ipd.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

  • lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
  • sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov podjetja Sigas d.o.o. in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
  • lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
  • ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
  • ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

8. Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

9. Podatki o različici Politike zasebnosti podjetja Sigas

Ta politika zasebnosti podjetja Sigas d.o.o. je bila objavljena na spletni strani http://www.sigas.si in http://aggressive.si dne 24.5.2018 in nosi oznako različice 1.1.
Sigas d.o.o.
Krmelj, dne 24. 5. 2018